Rekrutacja trwa! Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Rekrutacja została przedłużona do dnia 30 października 2016 roku.

Zjazdy rozpoczynamy od listopada 2016!!

IEU grey

 

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę studiów podyplomowych prowadzonych na wszystkich kierunkach dostępnych w Wyższej Szkole Administracji.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Naszą najlepszą wizytówką są absolwenci, których spotkać można w wielu instytucjach i firmach regionu. Uczelnia dobrze oceniana jest także w różnego rodzaju rankingach. Według oceny prestiżowego magazynu Perspektywy przeprowadzonej w czerwcu 2016 roku Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej po raz kolejny jest najlepszą niepubliczną uczelnią na Podbeskidziu i trzecią w województwie śląskim.

Siedziba uczelni, w której odbywają się wszystkie zajęcia, znajduje się w centrum miasta – w pobliżu Rynku i w niedalekiej odległości od dworców PKP i PKS. Jest to zarazem miejsce ciche i spokojne, idealnie nadające się do nauki.

 

Zobacz naszą ofertę studiów podyplomowych

Zapisy trwają!

 

Informacje o płatnościach:

Wysokość czesnego zależy od kierunku studiów i została podana w ofercie przy opisie studiów.

W przypadku skierowania na studia podyplomowe kilku pracowników przez jednego pracodawcę, wysokość czesnego podlega obniżce o 15% dla dwóch pracowników i o 20% dla każdego następnego pracownika, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli odpłatność pracowników za studia jest różna, niższy upust liczony jest dla najwyższego kosztu studiów.

W przypadku płatności czesnego za całość studiów z góry słuchaczowi przysługuje 5% zniżki.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego za każdy semestr w pięciu równych miesięcznych ratach.

Absolwenci WSA otrzymują zniżkę w wysokości 20%.

W przypadku studiowania przez Słuchacza równocześnie drugiego kierunku, wysokość czesnego za każdy semestr na drugim kierunku zostaje pomniejszona o 20%.

Jeżeli w Uczelni studiuje więcej niż jedna osoba z rodziny (członek rodziny), czesne obniża się o 10% za semestr dla każdej osoby. Za członków rodziny uważa się małżonków, rodziców i rodzeństwo.

Jeżeli Słuchaczowi przysługiwałyby zniżki z kilku tytułów, słuchacz może skorzystać tylko z jednej, korzystniejszej zniżki.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zakwalifikowanych słuchaczy.

Szczegółowe zasady odpłatności za studia podyplomowe reguluje Zarządzenie nr 6/4/2016 Kanclerza Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej z dnia 29.04.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wpisowego i czesnego oraz warunków płatności za studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 r., które odstępne jest tutaj.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania: PDF, Word)
  2. odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego) + ksero,
  3. 2 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
  4. kserokopia dowodu osobistego (obie strony),
  5. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego,
  6. w przypadku kierunku logopedia: badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania.

 

Wzory umów:

  1. studia w zakresie pedagogiki (logopedia, pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne, aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej, pedagogika terapeutyczna (lecznicza) oraz matematycznie uzdolnione dzieci:diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja, nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne) – do pobrania
  2. studia w zakresie administracji (administracja publiczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarowanie nieruchomościami, gospodarka turystyczna w regionie, kierowanie jednostką ratowniczą, organizacja i zarządzanie w oświacie) – do pobrania
  3. studia w zakresie fizjoterapii (indywidualna opieka zdrowotna, fizjoterapia w sporcie i rekreacji, fizjoterapia małych zwierząt towarzyszących - zoofizjoterapia, turystyka zdrowotna) – do pobrania
  4. załącznik do umowy (dla wszystkich kierunków) – do pobrania

 Dział Rekrutacji Instytutu Edukacji Ustawicznej znajduje się w pokoju 4 (parter)
w siedzibie WSA przy pl. Marcina Lutra 7. 

Czynny jest od poniedziału do czwartku w godz. 8:00-16:00 oraz w piątek w godz. 10:00 - 18:00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 33/815-11-08 wew. 118.

 

Bieżace informacje z uczelni znaleźć można w dziale aktualności na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku oraz na stronę Samorządu Studenckiego.