IEU grey

 

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę studiów podyplomowych prowadzonych na wszystkich kierunkach dostępnych w Wyższej Szkole Administracji.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Naszą najlepszą wizytówką są absolwenci, których spotkać można w wielu instytucjach i firmach regionu. Uczelnia dobrze oceniana jest także w różnego rodzaju rankingach. Według oceny prestiżowego magazynu Perspektywy przeprowadzonej w czerwcu 2016 roku Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej po raz kolejny jest najlepszą niepubliczną uczelnią na Podbeskidziu i trzecią w województwie śląskim.

Siedziba uczelni, w której odbywają się wszystkie zajęcia, znajduje się w centrum miasta – w pobliżu Rynku i w niedalekiej odległości od dworców PKP i PKS. Jest to zarazem miejsce ciche i spokojne, idealnie nadające się do nauki.

 

Zobacz naszą ofertę studiów podyplomowych

Zapisy trwają!

 

Informacje o płatnościach:

Wysokość czesnego zależy od kierunku studiów i została podana w ofercie przy opisie studiów.

W przypadku skierowania na studia podyplomowe kilku pracowników przez jednego pracodawcę, wysokość czesnego podlega obniżce o 15% dla dwóch pracowników i o 20% dla każdego następnego pracownika, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli odpłatność pracowników za studia jest różna, niższy upust liczony jest dla najwyższego kosztu studiów.

W przypadku płatności czesnego za całość studiów z góry słuchaczowi przysługuje 5% zniżki.

Dopuszcza się możliwość wpłaty czesnego za każdy semestr w pięciu równych miesięcznych ratach.

Absolwenci WSA otrzymują zniżkę w wysokości 20%.

W przypadku studiowania przez Słuchacza równocześnie drugiego kierunku, wysokość czesnego za każdy semestr na drugim kierunku zostaje pomniejszona o 20%.

Jeżeli w Uczelni studiuje więcej niż jedna osoba z rodziny (członek rodziny), czesne obniża się o 10% za semestr dla każdej osoby. Za członków rodziny uważa się małżonków, rodziców i rodzeństwo.

Jeżeli Słuchaczowi przysługiwałyby zniżki z kilku tytułów, słuchacz może skorzystać tylko z jednej, korzystniejszej zniżki.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zakwalifikowanych słuchaczy.

Szczegółowe zasady odpłatności za studia podyplomowe reguluje Zarządzenie nr 6/4/2016 Kanclerza Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej z dnia 29.04.2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości wpisowego i czesnego oraz warunków płatności za studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 r., które odstępne jest tutaj.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania: PDF, Word)
  2. odpis dyplomu (magisterskiego lub licencjackiego) + ksero,
  3. 2 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
  4. kserokopia dowodu osobistego (obie strony),
  5. kserokopia dowodu wpłaty wpisowego,
  6. w przypadku kierunku logopedia: badanie audiometryczne słuchu i zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do studiowania.

 

Wzory umów:

  1. studia w zakresie pedagogiki (logopedia, pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne, aktywność twórcza w praktyce pedagogicznej, pedagogika terapeutyczna (lecznicza) oraz matematycznie uzdolnione dzieci:diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja, nauczycielskie kwalifikacje pedagogiczne) – do pobrania
  2. studia w zakresie administracji (administracja publiczna, bezpieczeństwo i higiena pracy, gospodarowanie nieruchomościami, gospodarka turystyczna w regionie, kierowanie jednostką ratowniczą, organizacja i zarządzanie w oświacie) – do pobrania
  3. studia w zakresie fizjoterapii (indywidualna opieka zdrowotna, fizjoterapia w sporcie i rekreacji, fizjoterapia małych zwierząt towarzyszących - zoofizjoterapia, turystyka zdrowotna) – do pobrania
  4. załącznik do umowy (dla wszystkich kierunków) – do pobrania

 Dział Rekrutacji Instytutu Edukacji Ustawicznej znajduje się w pokoju 4 (parter)
w siedzibie WSA przy pl. Marcina Lutra 7. 

Czynny jest od poniedziału do czwartku w godz. 8:00-16:00 oraz w piątek w godz. 10:00 - 18:00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel.: 33/815-11-08 wew. 118.

 

Bieżace informacje z uczelni znaleźć można w dziale aktualności na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku oraz na stronę Samorządu Studenckiego.